Innovation Image

TELEMETRIA

TELEMETRIA


Transmisja danych i zdalne monitorowanie wszystkich funkcji oraz wydajności urządzenia

Co to jest?

Ta technologia umożliwia transmisję danych i zdalne monitorowanie wszystkich funkcji oraz wydajności urządzenia za pośrednictwem łącza Wi-Fi.


Cechy

Dane są przesyłane przez maszynę do platformy internetowej, gdzie można je wykorzystać do analizy statystycznej  zużycia (ilość wydawanych poszczególnych porcji)

Technologia ta umożliwia również stały monitoring  w czasie rzeczywistym ekspresów a także ich wszystkich podzespołów. System może informować technika o wszelkich błędach lub usterkach bezpośrednio  za pośrednictwem e-mail.


Korzyści

  1. Monitorowanie zużycia kawy
  2. Kontrola parametrów ekspresu
  3. Kontrola mycia i konserwacji ekspresu oraz bieżąca analiza
  4. Analiza i zapobieganie awariom
  5. Efektywne i wydajne planowanie czynności konserwacyjnych oraz przeglądów technicznych

Zastosowanie

Tradycyjne i automatyczne ekspresy do kawy


Dwukierunkowość

Wielką innowacją telemetryczną w S30 i S20 jest dwukierunkowość komunikacji danych.
Ta funkcja za pośrednictwem Internetu, umożliwia operatorom zdalny dostęp do urządzenia  w celu modyfikacji ustawień maszyny lub parametrów dozowania. Dzięki temu można zdalnie zmienić wszystkie parametry urządzenia a także m.in. wprowadzić nowe filmy lub zdjęcia na wyświetlaczu. Pozwala to technikom na zdalne modyfikowanie parametrów wydawania napojów, bez konieczności fizycznego przebywania na miejscu.