CQC (China Quality Certification) jest dobrowolnym certyfikatem.