Znak CE, który jest obowiązkowy w krajach członkowskich Unii Europejskiej, potwierdza, że dany produkt jest zgodny z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa zawartymi w dyrektywach CE.