Poświadczenie, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie zawiera ołowiu, kadmu, rtęci, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli (PBB) i polibromowanych difenylowych eterów (PBDE) powyżej prawnie dozwolonego limitu.