Znak C UL US potwierdza, że produkty zostały przetestowane i ocenione zgodnie z amerykańskimi i kanadyjskimi normami bezpieczeństwa