Znak cUL potwierdza, że produkty zostały przetestowane i ocenione zgodnie z kanadyjskimi normami bezpieczeństwa.