ISO9001

Certyfikacja systemu zarządzania.

OHSAS18001

Certyfikat bezpieczeństwa pracy.

ISO 14001

Certyfikat zarządzania środowiskiem.