Znak UL-EU poświadcza, że testowane produkty są zgodne ze standardami europejskimi (EN). Znak dotyczy zarówno produktów elektrycznych i elektronicznych, jak i komponentów przeznaczonych do użytku w Europie.