Znak D jest znakiem bezpieczeństwa zarejestrowanym i dostarczonym przez UL-Demko.